Web Analytics
Simulacije kreirane pomoću alata EJS

Simulacije kreirane pomoću alata EJS

Dobrodošli na web prezentaciju simulacija iz fizike.

Ovaj sajt je posvećen kreiranju kompjuterskih simulacija iz fizike u programskom jeziku JAVA, i javascript, upotrebom jezika "Processing".

Takođe je opisano korišćenje alata Easy JavaScript Simulation(EJSS) koji je deo softverskog alata otvorenog koda (tzv. open source).

Ovaj alat je deo "the Open Source Physics project" koji je dizajniran za pravljenje kompjuterskih simulacija.

Alat je namenjen fizičarima i svima onima koji žele da proučavaju fizičke pojave uz manje truda oko pisanja programskog koda, jer isti alat to omogućava. Alat omogućava kreiranje simulacija ili pomoću Java ili JavaScript programskog jezika. Ekstenzije fajlova kreiranih pomoću Java programskog jezika je .ejs, dok je ona izrađena pomoću JavaScript-a sa ekstenzijom .ejss.

Ovaj alat može biti namenjen u edukativne ili naučne svrhe, takođe može služiti kreiranju kompjuterskih igrica.

Simulacija kreirana pomoću Jave zahteva da na racunaru bude instalirana Java Virtuelna Masina(JVM)koja je sastavni deo platforme za Javu(JRE ili JDK). Za razliku od Jave, JavaScript apleti se mogu izvršavati na skoro svim uređajima danas uključujući Android i iOS.

Više o programskom jeziku JAVA možete pročitati na sajtu: Svet programiranja

Simulacije kreirane pomoću JAVE i Eclipse IDE alata


Programski jezik "Java" zajedno sa bibliotekom OSP (Open Source Physics) pruža ljubiteljima fizike mogućnost za njihovu izradu. Jednostavne Java Simulacije(EJS) alat omogućava izradu kompjuterskih simulacija na lak način bez preteranog bavljenja samim programiranjem, omogućavajuči studentu da pažnju preusmeri na samu fizičku pojavu.

Ukoliko ste dobro znate da programirate u Java programskom jeziku, a želite da pravite simulacije u nekom od poznatih javinih alata kao što je npr. Eclipse, možete da koristeći API, tj biblioteke koje već inače koristite, programirajući aplikacije u Javi. Za pravljenje vizuelnog dela aplikacije u Javi koristite svakako klase iz paketa "javax.swing", tako da na taj način možete da isprogramirate i kompletnu simulaciju iz fizike, ili da napravite 2D ili 3D igricu.

Na ovaj način imate bolju kontrolu nad kompletnim kodom, nego sa korišćenjem alata EJS, ali zahteva nešto više izdvojenog vremena za razvijanje aplikacije.

Pročitajte više o pravljenju animacija, tj simulacija iz fizike na ovaj način, na web strani: "Java i simulacije u fizici."

Starija swing biblioteka je dopunjena "processing" skupom biblioteka, koji je u početku bio namenjen za poboljšano kreiranje vizuelnih aplikacija u 2D i 3D, sa brojnim efektima i to na mnogo lakši način nego sa swing paketom.

Processing je dobar za kreiranje desktop , kao i serverskih aplikacija, a za kreiranje web aplikacija, pogodnije je koristiti noviju varijantu, koja se u osnovi zasniva na javascript-u, a to je biblioteka "p5js."

Simulacija slobodnog pada lopte


Simulacija je kreirana u javascript-u, pomoću biblioteke p5js

Kako se kreira slična simulacija, ali korišćenjem processing-a i Jave pročitajte na web strani: "Kosi hitac u processing-u".

Simulacija horizontalnog hica


Simulacija je kreirana u javascript-u, pomoću biblioteke p5js

Kako se kreira slična simulacija, ali korišćenjem processing-a i Jave pročitajte na web strani: "Kosi hitac u processing-u".

© Copyright 2019 Slobodan Tršek